Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

True love, never stops !!

WAAROM   "STICHTING  ZORG-PAARD   ZORG-KIND".


Doormiddel van deze stichting willen we u laten zien dat “Zorg-Paarden”, ... dit zijn paarden met een beperking of paarden die te oud zijn geworden om nog bereden te worden, en dus veel meer zorg en aandacht nodig hebben, ...niet meteen naar de slacht of ingeslapen hoeven worden. 

Deze paarden kunnen zeker nog iets betekenen voor mensen.


Naast de doelgroep Zorg-Paarden is er de groep Zorg-Kind.

Een “zorgkind” is niet per definitie een, niet-volwassen persoon, het zijn ook de volwassenen die graag hun innerlijke kind weer willen laten zien, of deze misschien niet meer kennen en graag willen terug vinden.

Ook voor deze doelgroep is er ruimte om zichzelf en de paarden te ontmoeten.

Een fantastische plek bieden waar beperkten zielen van mensen en dieren samen komen.

Om hier onbeperkt zichzelf te mogen zijn, of zich verder door te ontwikkelen en hun liefde voor elkaar kunnen delen.….


De combinatie van Zorg-Paard en Zorg-“Kind”, is een win-win situatie.


Het “Zorgkind” kan liefde, aandacht, verzorging, en meer.., geven aan de paarden.

De Zorgpaarden , geven liefde, aandacht, rust, begrip, vertrouwen, heling en nog veel meer aan het “zorgkind”.

Beide doelgroepen, hebben ontzettend veel gemeen en dat is dus niet alleen de beperking.


Een stichting met dagbesteding waar de mensen met beperking in welke vorm dan ook, gezellig samen komen om leuke dingen te gaan doen, om zich verder te ontwikkelen (indien mogelijk), om doelen en uitdagingen aan te gaan, of om gewoon te niksen en te genieten van de plek waar deze paarden en mensen samen komen.


Tevens is het van groot belang dat, alle paarden bezitters, een Kennis Centrum moeten hebben waar ze kennis op kunnen doen, wat betreft :

 • Het houden van paarden.
 • Huisvesting /kosten etc.
 • Medische vragen.
 • Voedingsadviezen.
 • Etc. etc.

Vandaar dat stichting Zorgpaard Zorgkind een Kennis Centrum heeft, waar alle vragen gesteld kunnen worden tijdens, de workshops, cursussen en opleiding die door specialisten gegeven gaan worden.Doelstelling van Stichting Zorgpaard - Zorgkind heeft 3 richtingen:


1.   Zorgpaarden:


          Dit zijn paarden die;

 • Écht op leeftijd zijn, dus de leeftijd bereikt hebben om met te pensioen gaan
 • Paarden die geblesseerd zijn en niet meer in de sport, of recreatie, kunnen presteren.
 • Paarden die mishandeld, verwaarloost zijn of een handicap hebben.

           voor deze paarden hebben we als doel:

 •  Het bevorderen van de leef waardigheid van deze dieren.
 •  Deze paarden een mooie oude dag geven.
 •  De dieren te kunnen voorzien van een veilige leef omgeving
 •  De dieren te kunnen voorzien van algehele welzijn en behoefte, zoals hoefverzorging, mondverzorging ….etc.
 •  Kwalitatief uitgemeten voer rantsoenen kunnen aanbieden.
 •  De dieren álle medische zorg te kunnen bieden die het nodig heeft indien dit nodig is..


2.    Voor de,  "Zorg"kinderen".


     “Zorgkinderen” een dagbestedingsplaats bieden.

     • “Zorgkind” kun je lezen, in de ruimste zin van het woord, het kan hier ook om ons innerlijke kind gaan.

     • We bieden een plek waarin je jezelf kunnen ontwikkelen, ontladen of jezelf kunt ontmoeten.


3.  Het bieden van een opleiding Centrum , in de ruimste zin van het woord, in het kader van Paardwelzijn .


    • Lezingen

    • Cursussen

    • Opleidingen voor specialisten.

    • Excursie

    • Diagnose onderzoeken.


We hebben een zeer professioneel team,( Dierenartsen, Therapeuten, Tandenspecialist, Hoefsmid en Rij- instructies op het hoogste niveau) die, onze paarden controleren en behandelen op geheel vrijwillige basis. 

In samen werking met deze kennis, kunnen wij elke paarden eigenaar, maar ook specialisten, bijscholen en kennis bieden op het gebied van Paardwelzijn.

    • Medische onderwerpen

    • Osteopatie.

    • Hoef en been onderwerpen

    • Gebit.

    • Craniosacraal therapie

    • Acupunctuur

    • Dryneedling

    • Bio fotonen therapie

    • Rij- technieken

STATUTEN:

Stichting zorgpaard, kan helaas niet alle paarden aannemen, elke aanmelding zal gescreend worden of deze ook voor de doelgroep zorgkind, veilig ingezet kan worden. Of dat het paard voor onderwijs en studie geschikt is.

Elk paard dat onder de zorg van de stichting komt, zal op deze locatie blijven onder toezicht van de hoofdverantwoordelijke persoon. Die bij plaatsing toe gewezen wordt. Afspraken betreffende plaatsing worden in een contract vastgelegd .


FINANCIËN:

 1. We bieden hulp behoevende mensen (jong/oud) tegen vergoeding, een dagbesteding / arbiedsplaats op maat, door bijv...deze paarden te verzorgen, of om hun leef omgeving te verzorgen, het terrein netjes te houden, moestuintjes te onderhouden etc. etc...
 2. Wij bieden vanuit het kennis centrum diverse workshops, cursussen etc. tegen betaling.
 3. Er is een boerderij winkeltje waar, ingekochte of gedoneerde producten verkocht worden.
 4. Tevens hopen wij op mooie giften en donaties die mensen ons kunnen bieden.
 5. Wij hebben een dieren-zorg-spaarplan voor o.a. paarden-eigenaren die ons sponsoren of maandelijks doneren.

Elke vorm van binnen komende financiën, zal ten goede aan de zorg en het onderhoud van de Zorgpaarden en hun leef omgeving komen, en het inrichten van de dagbesteding en het kennis centrum. Om zo het algeheel dierwelzijn voor paarden, verder te kunnen onderwijzen aan  eigenaren en specialisten in de paarden wereld.

0